Voorstelling

Het informatiesysteem Phenix heeft als doeleinden de interne en externe communicatie die is vereist voor de werking van de justitie, het beheer en de bewaring van de gerechtelijke dossiers, de invoering van een nationale rol, het aanleggen van een gegevensbank voor de rechtspraak, het opmaken van statistieken en het verlenen van bijstand bij het beheer en het bestuur van de gerechtelijke instellingen (art. 2 van de wet van 10 augustus 2005).

Het Beheerscomité Phenix (ondertussen bij ministerieel besluit hernoemd tot ‘Beheerscomité Informatica van de Rechterlijke Orde’) heeft als wettelijke opdracht het dagelijkse beheer van het informatiesysteem Phenix en beschikt over verschillende bevoegdheden om hieromtrent beslissingen te nemen, en voorstellen te doen.

Naast het Beheerscomité, belast met het dagelijks beheer van Phenix, werd ook een Toezichtscomité opgericht, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens in het kader van de gegevensbank Phenix.

Bij wet werd tevens een Comité van Gebruikers opgericht dat ermee belast wordt aan het beheerscomité initiatieven ter bevordering van de aanwending van Phenix voor te stellen.