Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
 

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL


Hoofdzetel en sectie burgerlijk

Gerechtsgebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13 - 2de verdieping
1000 Brussel

Sectie correctioneel

Justitiepaleis
Wolstraat 25
1000 Brussel

Secties jeugd, onderzoek en raadkamer

Gerechtsgebouw Portalis
Quatre Brasstraat 4
1000 Brussel

Sectie Strafuitvoering

Waterloolaan 76 - 1ste verdieping
1000 Brussel