Gebruiksvoorwaarden : website de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK
ONDERSTAANDE BEPALINGEN HEBBEN TOT DOEL DE VOORWAARDEN TE OMSCHRIJVEN WAARONDER DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK U TOEGANG VERLEENT TOT ZIJN WEB SITE

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK biedt u deze website (http://www.cass.be/eerste_aanleg/kortrijk) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'.
Door de website http://www.cass.be/eerste_aanleg/kortrijk en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1.  Informatie

1.1 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

1.2 De informatie op deze website bevat op generlei wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Indien u vragen hebt omtrent een bepaalde (juridische) vraagstelling die tot de bevoegdheid de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK behoort, dient u steeds juridisch gekwalificeerde bijstand te consulteren. U kan ook contact opnemen met een Justitiehuis of de ontvangstbalie in een Justitiepaleis in uw buurt.

2.  Links en verwijzingen

2.1 Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

2.2 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar het Ministerie van Justitie verwijst.

2.3 Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij u eerst contact op te nemen met de web master [juridat@just.fgov.be] en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

3.  Intellectuele eigendomsrechten

3.1 U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4.  Bescherming van de persoonsgegevens

4.1 De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

4.2 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met de web master : [juridat@just.fgov.be]