Adresses judiciaires - Gerechtelijke adressen

La nouvelle url pour les adresses judiciaires est https://adresses-judiciaires.just.fgov.be
Merci de la sauvegarder dans vos favoris.
Cette page sera supprimée ultérieurement.
Le domaine juridat.be va disparaître.
De nieuwe URL voor de gerechtelijke adressen is https://gerechtelijke-adressen.just.fgov.be
Gelieve deze nieuwe URL in je favorieten op te slaan !.
Deze pagina zal verwijderd worden.
De domeinnaam juridat.be zal verdwijnen.